Oferta

 • projekty ogrodów przydomowych
 • zieleń przy obiektach użyteczności publicznej
 • zieleń osiedli mieszkaniowych
 • zieleń na dachach
 • zieleń przy / w obiektach usługowo – handlowych
 • inwentaryzacje i projekty gospodarki istniejącą szatą roślinną
 • dokumentacje inwestorskie, specyfikacje wykonania robót
 • przedmiary robót, kosztorysy
 • projekty terenów zieleni miejskiej (parki, bulwary, zieleńce, promenady, cmentarze)
 • projekty parków uzdrowiskowych, ogrodów wystawowych, terenów wypoczynkowych (skate parków, pól golfowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, itp.)
 • operaty pielęgnacyjne z zakresem i częstotliwością przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących istniejącej i projektowanej zieleni
 • rewitalizacje terenów poprzemysłowych i nieużytków
 • opracowania ekofizjograficzne, studia i analizy przestrzenne krajobrazu
 • wizualizacje projektów i koncepcji
 • nadzór wykonawczy

 

Projekty Ogrodów

Na projekt ogrodu przydomowego składa się:

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego (wizja w terenie, szczegółowa rozmowa z inwestorem)
 2. Prezentacja kilku koncepcji zagospodarowania ogrodu łącznie z wizualizacjami
 3. Zwymiarowany rzut z góry ogrodu oraz bilans powierzchni poszczególnych nawierzchni
 4. Szczegółowe zestawienie roślin z podaniem gęstości sadzenia przedstawione na rzucie z góry oraz w ujęciu tabelarycznym
 5. Rzut z góry ogrodu z naniesionymi i podanymi wielkościami powierzchni do wyłożenia matą oraz korą
 6. W zależności od zapotrzebowania rysunki techniczne przedstawiające elementy małej architektury np.: pergole, trejaże, altany, siedziska, oczka wodne, kaskady, oświetlenie, ułożenie nawierzchni, itd.
 7. Projekt sztucznego nawadniania oraz wycena montażu
 8. Kosztorys ślepy (przedstawiający zestawienie materiałów) lub kosztorys wykonawczy (przedstawiający zestawienie materiałów oraz wycena robocizny)
 9. Na życzenie klienta, dodatkowo, pełny zestaw informacji na temat samodzielnej pielęgnacji ogrodu obejmujący zakres i częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących roślin w ogrodzie, w formie tekstowej.